Biskopene frykter oppmykning av abortloven

Warszawa - KI (KAP) - De polske biskopene har før parlamentsvalget den 23. september gjort oppmerksom på faren for at abortloven kan bli betydelig oppmyket om venstresiden vinner valget. I et hyrdebrev som ble lest opp i alle messer søndag den 16. september, heter det at katolikker før valget må prøve sin samvittighet når det gjelder støtten til det ufødte liv. Biskopene nevner ikke noe parti ved navn, men det heter at man ikke kan støtte noen politisk gruppering «som direkte erklærer at de vil innføre lover som er i strid med den grunnleggende rett til liv».

I 1993 innførte den daværende konservative regjeringen i Polen en streng abortlov. I 1997 vedtok den daværende venstreorienterte regjeringen en oppmykning av loven, men forfatningsdomstolen erklærte dette vedtaket ugyldig allerede samme år. Siden 1998 har det derfor bare vært tillatt med abort av strengt medisinske grunner, ved voldtekt eller ved misdannelser hos fosteret.

I hyrdebrevet maner biskopene også til forsiktighet overfor partier som knytter seg til tankegods fra det tidligere kommunistpartiet. Katolikkene må bare stemme på kandidater som går inn for kristne verdier og en kristen oppdragelse av ungdommen. Biskopene minner til slutt om at deltakelse i valget er «en statsborgerlig plikt». Det er påfallende at biskopenes hyrdebrev ikke nevner noe om landets økonomiske og sosiale problemer, som den høye arbeidsløsheten og korrupsjonen.

Meningsmålingene tyder på at de postkommunistiske sosialdemokratene i koalisjon med den venstreorienterte «Arbeidets union» får absolutt flertall i det nye parlamentet og vil avløse den konservative mindretallsregjeringen under statsminister Jerzy Buzek.

Kathpress 11. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. september 2001

av Webmaster publisert 17.09.2001, sist endret 17.09.2001 - 21:12