Folkemord-anklaget prest melder seg for FN-domstol, men bedyrer sin uskyld

Arusha/Firenze - KI (Zenit) - Den rwandiske presten Athanase Seromba Sumba Bura, som er anklaget for å ha deltatt i folkemordet i sitt hjemland, reiste sist onsdag til Arusha i Tanzania for å melde seg frivillig for FNs internasjonale krigsforbryterdomstol, som er ansvarlig for å dømme i saker fra borgerkrigen i Rwanda. Den 38-årige presten har siden 1997 arbeidet i erkebispedømmet Firenze i Italia. I 1999 skrev avisene om beskyldningene om at han var involvert i et folkemord i 1994, hvor 2.000 tutsier ble drept.

Anklagene om folkemord kom fra African Right Watch, en organisasjon som står den nåværende rwandiske regjeringen nær. Lignende anklager førte til rettssaken mot biskop Augustin Misago av Gikongoro, som ble frikjent i 2000.

I et brev til erkebiskop Ennio Antonelli av Firenze skriver p. Seromba at han etter å ha hørt beskyldningene mot seg, ønsket å dra personlig til Arusha for å svare på alle anklager. Han takket for gjestfriheten han var blitt vist de siste fire årene, og at han i Firenze hadde forsøkt å glemme den tragedien som rystet hans hjemland og hvor han mistet slektninger og venner. Men nå var det rettet anklager mot ham, og selv om han ropte ut sin uskyld, innså han at den måtte bevises for en domstol.

Han bestemte seg for å reise til Tanzania for flere måneder siden, da den første kontakten begynte både med Carla del Ponte, advokat ved den internasjonale domstolen i Haag, og kansleren for FNs internasjonale domstol i Arusha. For noen uker siden kontaktet p. Seromba politiet i Firenze og ba om at Interpol fulgte ham og beskyttet ham. Sist sommer ba han bispedømmet om tillatelse til å forlate sitt sogn for å unngå journalister og TV-kameraer. Men samtidig sa han den gangen at han var villig til å svare på anklagene på de dertil egnede stedene.

Fredag møtte han for domstolen i Arusha og dommer Navanethem Pillay og erklærte seg ikke skyldig i anklagene, som går ut på folkemord, medskyldighet i folkemord, konspirasjon til organisering av folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Myndighetene hevder at tusenvis av tutsier som bodde i regionen Kiwumu, søkte tilflukt i p. Serombas sogn i Nyange den 6. april 1994. I stedet for å hjelpe dem, bidro hutu-presten til utryddelsen av 2.000 tutsier, sier myndighetene. Kirken hvor tutsiene søkte tilflukt, ble satt i brann.

P. Seromba har hele tiden benektet anklagene. Domstolen har allerede dømt åtte enkeltpersoner, blant dem den tidligere rwandiske statsministeren Kambanda.

Kathpress 11. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. februar 2002

av Webmaster publisert 12.02.2002, sist endret 12.02.2002 - 12:42