Nytt styre i Caritas Norge

På sin generalforsamling på Mariaholm helgen 3.-5. mai 2002 avholdt Caritas Norge valg på tre av plassene i styret. Prosedyrene i Caritas er slik at man avholder valg på halvparten av styret om gangen. Det nye styret består av Gjermund Høgh, styreleder (ikke på valg), Thomas Sivertsen (ikke på valg), Ewa Bivand (gjenvalgt for to år), sr. Agnes Simbillo CB (ny, valgt for to år) og Linn Maria Kierulf (ny, valgt for to år).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mai 2002