Katolsk universitet åpnet i Lviv

Lviv - KI (KAP) - I den vestukrainske byen Lviv er det første katolske universitetet i et land i den tidligere Sovjetunionen åpnet. Det ukrainske katolske universitetet er grunnlagt og drives av den gresk-katolske («unerte») Kirken i landet. Pave Johannes Paul II la ned grunnsteinen til universitetet under sitt besøk i Ukraina for et år siden. I en hilsen til storerkebiskopen av Lviv og storkansler for det nye universitetet, kardinal Lubomyr Husar, oppmuntrer paven den ukrainsk-katolske Kirken til å engasjere seg aktivt i landets vitenskapelige og utdanningsmessige liv. Et katolsk universitets oppgave er å tolke den aktuelle utviklingen i troens lys.

Det nye universitetet oppsto ved utvidelsen av Lvivs teologiske akademi, som ble grunnlagt i 1994. Ved siden av teologi og filosofi skal det i fremtiden også undervises i historie, filologi og sosiale vitenskaper. Med åpningen av universitetet er det en tiårig drøm som går i oppfyllelse for den ukrainske Kirken, noe den også selv understreker. Et teologisk akademi som ble opprettet i 1928, måtte stenges igjen i 1946, etter at den ukrainske kirken av bysantinsk ritus i union med Roma ble forbudt av Stalin og tvangsinnlemmet i den ortodokse kirke. Etter at Kirken igjen ble tillatt i 1990 har den prioritert gjenoppbyggelsen av et vidtfavnende eget utdanningssystem.

Til rektor for universitetet utnevnte kardinal Husar historikeren Boris Gudziak, som er utdannet i Roma og på Harvard i USA. Han har hatt en stor del av æren for gjenoppbyggingen av det teologiske akademiet, og han var nå dets rektor. Det nye universitetet skal ikke bare tjene den gresk-katolske Kirken som en sentral forsknings- og utdanningsinstitusjon, men skal ifølge Gudziak innvirke på det totale vitenskapelige og samfunnsmessige liv og sette en ny utdannelsesstandard i et land som bare langsomt kommer seg etter det kommunistiske diktaturets åndelige og økonomiske skadevirkninger. Ifølge kardinalen skal universitetet «legge et solid fundament for en bedre fremtid for vår Kirke og for vårt folk».

I tillegg fremhever det katolske universitetet sin åpenhet overfor utveksling og dialog med de andre konfesjonene i landet. Ved den høytidelige åpningen av universitetet sist helg deltok representanter for andre kirker, for politikken, tallrike universiteter i inn- og utland samt den apostoliske nuntius i Kyjiv, erkebiskop Nikola Eterovic. Som representant for den økumeniske patriarken i Konstantinopel kom primas for den ukrainsk-ortodokse kirke av Amerika, erkebiskop Vsevolod, med en hilsen. Han sa at det teologiske akademiet i Lviv alltid hadde vært en forkjemper for samarbeid mellom kristne av forskjellige konfesjoner, og han håpet at det nye universitetet ville videreføre denne tradisjonen.

Kathpress 3. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. juli 2002

av Webmaster publisert 08.07.2002, sist endret 27.04.2019 - 00:24