Trappistkloster innviet

Praha - KI (Zenit) - Torsdag den 11. juli, på festen for den hellige Benedikt av Nursia, ble trappistklosteret i Novy Dvur vigslet som det første klosteret i den tsjekkiske republikk siden kommunismens fall. Feiringen ble presidert over av erkebiskopen av Praha, kardinal Miloslav Vlk, sammen med biskop Frantisek Radkovsky av Plzen og p. Patrick Olive OCSO, abbed for klosteret Sept-Fonts i Dompierre-sur-Besbre i Frankrike. Det var munkene i Sept-Fonts som tok initiativet til klosteret.

I klosteranlegget, som fortsatt er under bygging, inkorporeres bygninger fra en gammel bøhmisk bondegård som ble kjøpt for ti år siden av munkene i Sept-Fonts. Munkene finansierer klosteret med støtte fra andre trappistklostre og ulike givere, inkludert Aiuto alla Chiesa che Soffre («Hjelp til den lidende Kirken»), Serra International og Serra Italiano samt noen private fond. Det tsjekkiske kulturdepartementet har også bidratt.

Tolv av munkene kommer fra klosteret Notre-Dame des Sept-Fonts og vil flytte inn i det nye anlegget i august. Seks av munkene er tsjekkiske mens seks er fra Vest-Europa. Munkene vil leve et kontemplativt liv basert på bønn, fellesliv og manuelt arbeid i henhold til reglene og statuettene i Cistercienserordenen av streng observans (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae - OCSO), som er cistercienserordenens reformgren. Deres superior blir den franske p. Samuel Lauras (48), som til nå har vært prior i Sept-Fonts.

Zenit 12. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. juli 2002

av Webmaster publisert 15.07.2002, sist endret 15.07.2002 - 17:22