Neokatekumenatets statutter approbert

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Vatikanet har approbert statuttene for «Den neokatekumenale vei» og dermed anerkjent bevegelsen offisielt og rettslig formelt. Ved seremonien i hovedkvarteret for Det pavelige rådet for Legfolket i Vatikanet den 28. juni overrakte kardinal James Francis Stafford dekretet til grunnleggerne Francisco (Kiko) Argüello og Carmen Hernandez samt den italienske p. Mario Pezzi. Ifølge Vatikanets opplysninger har tallrike biskoper fra hele verden bedt paven om å sette i kraft statuttene for Den neokatekumenale vei, som oftest kalles Neokatekumenatet.

Denne bevegelsen som ble grunnlagt i Spania i 1964, får dermed en rettslig struktur innenfor Den katolske kirke. Neokatekumenatet er i dag representert i 105 land i hele verden, spredt over 883 bispedømmer og 4.950 menigheter. De har åpnet 46 bispedømmeseminarer «Redemptoris Mater». Bevegelsen har rundt en million legmenn og -kvinner som medlemmer i tillegg til 1.457 seminarister, 63 diakoner og 731 prester. I Det annet Vatikankonsils ånd stiller de seg til disposisjon for biskoper og menigheter for å fremme gjenoppdagelsen av dåpens sakrament og gjenopplivningen av katekumenatet, det vil si forberedelsen på dåpen. Den neokatekumenale vei ser ikke på seg selv som en av de nye åndelige bevegelsene («movimenti»). I stedet dreier det seg om å hente inn igjen den prosessen av innøving av troen som i tidlig kristen tid gikk forut for dåpen, for de kristne som er døpt som barn.

I et kommuniké fra Vatikanet heter det at de nye statuttene for Neokatekumenatet er en frukt av samarbeidet mellom fem vatikanske institusjoner: Det pavelige rådet for Legfolket, Troslærekongregasjonen, Gudstjenestekongregasjonen, Kleruskongregasjonen og Utdannelseskongregasjonen. Den neokatekumenale vei er ikke anerkjent som «forening, bevegelse eller orden», men som en vei for kristen dannelse for å oppdage sin egen dåp - et «post-baptismalt katekumenat».

Arbeidet med å godkjenne statuttene har tatt fem år. Prosessen har trukket i langdrag fordi kirkeretten vanligvis bare kjenner de juridiske formene for foreninger og ordensgrunnleggelser. Neokatekumenatet står derimot i bispedømmenes og sognenes tjeneste uten selv å være en «autonom enhet». Stiftsbiskopenes autoritet understrekes i erklæringen.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 28. juni 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. juni 2002

av Webmaster publisert 15.07.2002, sist endret 15.07.2002 - 22:50