Forsterkninger til Mariaklosteret i Bodø

Mariaklosteret i Bodø har i høst fått forsterkninger. Sr. Ingrid Anna Margareta Strøm OP (f. 23. febr. 1936) har for en periode på ett år flyttet inn i kommuniteten, slik at den fremdeles omfatter tre dominikanerinner - etter at sr. Pat Moreno 1. juli dro tilbake til sitt hjemland Filippinene.

Sr. Ingrid er fra Sverige, der hun i 1965 konverterte til Den katolske kirke. Hun jobbet en rekke år på det katolske bispekontor i Stockholm. I tillegg sto hun for et betydelig menighetsarbeid i den katolske menighet i Märsta utenfor Stockholm. At hun nå er blitt pensjonist fra disse oppdrag, betyr ikke at evne og vilje til å arbeide for Kirken er borte. I stedet har hun flyttet til Bodø, for der å engasjere seg i katekese og annet menighetsarbeid i St. Eystein menighet.

Mariaklosteret har også i høst fått ny legmedarbeider i Barbara ("Basienka") Anna Hyjek (f. 5. sept. 1977) fra Polen. Barbara gikk for noen år siden på folkehøgskole i Porsgrunn og har siden studert norsk i Polen. Nå har hun sagt seg villig til å bruke litt tid og krefter for å hjelpe søstrene i Bodø.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 16:02