F. Berislav Grgic utnevnt til ny generalvikar i Oslo katolske bispedømme

 Berislav Grgić
Berislav Grgic

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo utnevnte den 2. august 2004 f. Berislav Grgic til ny generalvikar i Oslo katolske bispedømme, med godkjenning av biskopen av Banja Luka, Franjo Komarica. Nåværende generalvikar, p. Lars Frendel OFM, har bedt om fritak etter ett år i tjenesten.

Utnevnelsen gjelder fra 1. september 2004 og er foreløbig for ett år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. august 2004

av Webmaster publisert 02.08.2004, sist endret 16.04.2013 - 16:45