Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Lars Frendel


Lars FrendelE-post Lars(dot)Frendel(at)katolsk(dot)no

FRENDEL, Lars O.F.M.. Født den 5. juni 1947 i København i Danmark, svensk. Inntrådt hos fransiskanerne i 1986 (i den nederlandske provins). Evige løfter 14. september 1990 i Linköping. Presteviet 23. mars 1996 i Linköping av biskop William Kenney C.P., hjelpebiskop i Stockholm. Virket i Caritas Sverige (1988-1990), prestestudier i Stockholm, Uppsala og Roma (1990-1996), sogneprest i Linköping 1997-2000. Kom til Norge 5. juli 2000. Guardian (leder) for fransiskanernes kommunitet "Fransiskushuset" (Veidemannsveien 34, 1407 Vinterbro) fra 2000 til kommuniteten ble oppløst og huset solgt i juli 2004. Bosatt i Akersveien 5, Oslo fra 8. juli til 24. september 2004.

1. januar 2001 - 30. juni 2004
Skoleprest (deltid) på St. Sunniva skole, Oslo
5. januar 2001 - 30. juni 2004
Kapellan (deltid) i St. Olav Domkirke, Oslo
5. januar 2001 - 16. juni 2002
Kapellan (deltid) i St. Magnus menighet, Lillestrøm
30. oktober 2001 - 31. juli 2003
Kapellan (deltid) i St. Hallvard menighet, Oslo
14. august 2002 - forsommeren 2003
Geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo
1. september 2003 - 31. august 2004
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme

Forlot Norge og reiste til Nederland den 24. september 2004.

Adresse  Communiteit Franciscanen, Jodenbreestraat 164, NL-1011 NS Amsterdam Telefon  +31 20 520 07 68 (/60)