Lars Frendel

Lars FrendelE-post Lars(dot)ofm(at)hetnet(dot)nl

FRENDEL, Lars O.F.M.. Født den 5. juni 1947 i København i Danmark, svensk. Inntrådt hos fransiskanerne i 1986 (i den nederlandske provins). Evige løfter 14. september 1990 i Linköping. Presteviet 23. mars 1996 i Linköping av biskop William Kenney C.P., hjelpebiskop i Stockholm. Virket i Caritas Sverige (1988-1990), prestestudier i Stockholm, Uppsala og Roma (1990-1996), sogneprest i Linköping 1997-2000. Kom til Norge 5. juli 2000. Guardian (leder) for fransiskanernes kommunitet "Fransiskushuset" (Veidemannsveien 34, 1407 Vinterbro) fra 2000 til kommuniteten ble oppløst og huset solgt i juli 2004. Bosatt i Akersveien 5, Oslo fra 8. juli til 24. september 2004.

1. januar 2001 - 30. juni 2004
Skoleprest (deltid) på St. Sunniva skole, Oslo
5. januar 2001 - 30. juni 2004
Kapellan (deltid) i St. Olav Domkirke, Oslo
5. januar 2001 - 16. juni 2002
Kapellan (deltid) i St. Magnus menighet, Lillestrøm
30. oktober 2001 - 31. juli 2003
Kapellan (deltid) i St. Hallvard menighet, Oslo
14. august 2002 - forsommeren 2003
Geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo
1. september 2003 - 31. august 2004
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme

Forlot Norge og reiste til Nederland den 24. september 2004.

Kontakt:Telefon +31 73-6130155

av Webmaster publisert 14.04.2005, sist endret 29.05.2023 - 15:35