Norges Katolske Kvinneforbund får ny geistlig rådgiver

P. Arne Fjeld er ny geistlig rådgiver for Norges Katolske Kvinneforbund

Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) får ny geistlig rådgiver: Pater Arne Fjeld OP avløser pater Ronald Hölscher OFM.

I et par tiår nå har NKKF hatt det store privilegium å ha pater Ronald Hölscher OFM som NKKFs geistlige rådgiver. Som det hjertelige og generøse mennesket han er, har han bidratt til NKKFs arbeid gjennom tillit og oppmuntring, så vel som ved gaver og tilstedeværelse. Gjennom sin holdning av respekt for forbundet og en uttrykt tillit til forbundets egen evne til å takle utfordringer, har han solidarisert seg med NKKFs virksomhet på en måte som gjør at vi alltid har følt at han var "en av oss".

Da NKKF skulle få ny geistlig rådgiver, var det viktig å få en "verdig arvtager" til pater Hölscher. Valget falt fort på pater Arne Fjeld OP, som på mange måter står for de samme verdiene som sin forgjenger: En grunnleggende tillit til det positive i sine medmennesker - koblet med egen, fast forankring.

Den sikreste vei til et godt samarbeid er alltid åpenhet og dialog - det vet også katolske kvinner. Med rådgivere av pater Hölschers og pater Arnes kaliber vet vi disse verdiene er sikret.

Stafettpinnen går videre! Vel blåst og vel møtt! En stor takk til begge!!

Mette Bruusgaard, leder

Melding fra NKKF, 4. august 2004
5. august 2004

av Webmaster publisert 05.08.2004, sist endret 05.08.2004 - 11:14