Kirkebladet St. Olav i lydformat

Kirkebladet St. Olav foreligger også i lydformat. Redaksjonen er svært glade for å endelig kunne tilby synshemmede den informasjon om Kirken i Norge og Verden, som bladet presenterer.

Terje Harstveit Pedersen, selv synshemmet katolikk, har vært pådriver for å få St. Olav tilgjengelig i lydformat. Generelt er det lite katolsk litteratur å få tak i i lydformat, i hvert fall på norsk, så Pedersen er på egne og på synshemmedes vegne meget glad for dette tilbudet:

- For oss svaksynte blir katolsk orientering og liturgi basert på lesehjelp og utenatlæring. Det betyr svært mye for oss å nå ha St. Olav tilgjengelig, og jeg gleder meg stort over dette, sier Pedersen.

- Kirken har en forpliktelse i sin tro i det å gjøre budskapet kjent for oss alle - så vel friske som syke. Jesus sa selv, da man fant ham blant syke, at det jo var de som trengte ham mest. Det er viktig at vi som Kirke legger vekt på dette oppdraget, fortsetter han.

- Jeg forsøker å reklamere for bladet i lydformat i våre informasjonskanaler, og jeg har møtt mye begeistring - også i våre naboland.

I samarbeid med KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, har St. Olav siden 2005 tilbudt bladet i lydformat. I begynnelsen gjaldt tilbudet et såkalt DAISY-format, som krevde spesielle spillere, men nå er det også mulig å få bladet i et format som kan leses av vanlige CD-spillere. NB! Man trenger ikke å være synshemmet for å få LydOlav; dette er et tilbud også for dem som har vanskelig for å lese bladet av andre grunner, for eksempel eldre eller syke som synes det blir for slitsomt å lese eller holde bladet.

Kjenner du noen som kunne være interessert i å få St. Olav i lydformat, informer dem om tilbudet. Som papirutgaven er gratis for alle katolikker i Norge, så er også versjonen i lydformat gratis. Lyd-prosjektet medfører imidlertid ekstra utgifter for bladet, så vi er glade for alle gode gaver.

Er du interessert, kontakt KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
E-post  kabb(at)kabb(dot)no
Adresse  69 81 69 81
Telefon  Postboks 333, 1802 Askim

av Webmaster publisert 01.06.2010, sist endret 21.06.2012 - 10:59