Pater Arne Kirsebom ny generalvikar i Oslo katolske bispedømme

p. Arne Kirsebom

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har den 9. desember 2005 utnevnt p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. til generalvikar i Oslo katolske bispedømme. Utnevnelsen gjelder fra 1. januar 2006. I en overgangsfase frem til 1. mars 2006 vil nåværende generalvikar, p. Berislav Grgic, virke sammen med p. Kirsebom i stillingen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2005)

av Webmaster publisert 13.12.2005, sist endret 13.12.2005 - 15:35