Katolikker må ikke besvare brev fra fylkesmannen om kirketilhørighet i Den norske kirke

I forbindelse med statens kontroll av tros- og livssynssamfunns medlemstall er Oslo katolske bispedømmes medlemsregister på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet vasket mot Brønnøysundregisteret. Gjennom dette er det bekreftet at så mange som 9959 av bispedømmets registrerte medlemmer også står oppført i Den norske kirkes register. 1072 er dobbeltregistrert i andre tros- eller livssynssamfunn. Til sammen utgjør dette ca. ¼ av bispedømmets totale, registrerte medlemsmasse. De fleste av disse antas å beviselig være katolikker, blant annet biskop Bernt Eidsvig av Oslo, som også står feilaktig oppført i Den norske kirkes register.

I forbindelse med et forsøk på å rydde opp i dobbeltregistreringene, har Fylkesmannen sendt ut et brev til alle som står dobbeltregistrert. Med andre ord vil svært mange katolikker i disse dager motta dette brevet. Brevet sier at de som fremdeles ønsker å stå som medlemmer av Den norske kirke, altså av statskirken, må besvare henvendelsen.

Med andre ord: Katolikker må ikke besvare dette brevet fra fylkesmannen!

En rekke av de katolikker som får dette brevet er språksvake innvandrere, som enten får det adressert til seg eller til sine katolske barn. Vi oppfordrer norskspråklige katolikker til å forklare at uttrykket "Den norske kirke" ikke er en annen måte å si "Den katolske kirke i Norge" på. Blant våre innvandrere er det nemlig mange som gjerne oppfatter vår lokale katolske kirke som norsk, og til og med kan omtale Den katolske kirken i Norge som "Den norske kirke" på sitt eget språk. De kan derfor komme i skade for å feilaktig bekrefte en kirketilhørighet til Den norske kirke.

Dette vil også bli kunngjort i Oslo katolske bispedømmes menigheter på søndag.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. mai 2006)

av Webmaster publisert 12.05.2006, sist endret 12.05.2006 - 15:39