Jerusalem kan være "nøkkelen" til fred i Midt-Østen

Innbyggerne i Jerusalem kan være de rette til å løse konfliktene i Midt-Østen. Dette vil fordre at de samarbeider tettere og på tvers av trosretningene. Den Hellige By må være åpen for alle, og den bør styres av byens borgere. Dette hevder den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, overfor nyhetsbyrået AsiaNews.

Patriarken er kritisk til det internasjonale samfunn, som han hevder i alt for stor grad støtter seg til den sterkeste part i konflikten - nemlig muslimene. Erkebiskopen mener at de kristne generelt må komme mer på banen.

Msgr. Sabbah ønsker å etablere et råd bestående av kristne, jøder og muslimer i Jerusalem. Dette rådet bør klare å samordne livene til de troende, etter eksempel fra Libanon. Libanon er nemlig den eneste arabiske stat der kirken har klart å gjennomslag for mange av sine anliggender. Et slikt interreligiøst råd i Jerusalem må ta inn over seg det faktum at mange muslimer i de palestinske områder hater kristne, og de kristne frykter muslimene, hevder patriarken.

De kristne må slutte å kun klage over all den urett de føler, fortsetter patriarken, og heller begynne å markere sin rett til eksistens og utvikling i områdene.

Patriarken avslutter med å uttrykke sin tro på at konflikten kan bli løst om ikke lenge.

AsiaNews (26. mai 2006)

av Webmaster publisert 26.05.2006, sist endret 26.05.2006 - 12:12