Pavelig bistand til libanesiske flyktninger

 Se også:

Det pavelige råd "Cor Unum", Pavens karitative hånd, har meldt at de skal samle inn bistandspenger til den sivile befolkningen i Midtøsten.

Hjelpen vil bli gitt gjennom katolske bistandsorganisasjoner, blant annet Caritas Libanon og Fransiskanerne i det Hellige Land, som opererer i regionen. Å gi soveplass, drikkevann, mat og medisin til hjelpesentraler vil være noen av målene for bistanden.

"Cor Unum" har allerede autorisert bruk av 100.000€ til hjelpearbeidet. Det pavelige rådet har startet en særskilt kollekt til formålet:

Gaver til "Cor Unum" kollekten kan gis til:

Pontifical Council Cor Unum (Palazzo San Calisto, V-00120;Vatican City State) merk "for Lebanon," eller sendes til Banca di Roma N.101010 ABI 3002 CAB 5008 (SWIFT:BROMIT), skal også merkes "for Lebanon."

CWN - Catholic World News (24. juli 2006)