Bønnuken for kristen enhet fokuserer i år på lidelsen

Årets Bønneuke for kristen enhet legger vekt på at de troende må forene alle krefter i kampen mot menneskelige lidelser, særlig de som er forårsaket av fattigdom og AIDS. Temaet er inspirert av et forslag fra de kristne menighetene i Umlazi i Sør-Afrika, et område sterkt rammet av fattigdom og hvor man anslår at hele 50 % av innbyggerne er smittet av HIV.

Bibelverset "Han får døve til å høre og stumme til å tale" fra Markus 7,31-37, er bønneukens slagord.

Det pavelige råd for fremme av kristen enhet og Kirkenes Verdensråds kommisjon for troens utbredelse har i fellesskap forberedt den økumeniske bønneuken siden 1968. Tradisjonelt holdes bønneuken fra 18. - 25. januar.

De to hovedaktørene forbereder tekstene som skal inspirere og rettlede verdens 2 milliarder kristne gjennom uken. Hovedmålsettingen er å be sammen for kristen enhet - samt å forene alle gode krefter i kampen mot menneskelig lidelse.

"Den menneskelige lidelsen som er forårsaket av HIV/AIDS-pandemien og andre umenneskelige krefter truer med å tilintetgjøre de splittede kirkene", erklærer Kirkenes Verdensråd. "De kristne og kirkene kan imidlertid bryte tausheten og tale med en felles røst, og handle med medlidenhet og i enhet som ett legeme."

Ukens materiale innbefatter en innføring i temaet, forslag til økumeniske gudstjenester, bibelske refleksjoner og bønner og en innføring i den økumeniske sitasjonen særlig i det landet som har forberedt materialet - i dette tilfellet Sør-Afrika.

Dette årets bønneuke for kristen enhet vil kulminere i Roma på Festen for aposten Paulus' omvendelse, når pave Benedikt XVI feirer messe i basilikaen St. Paulus utenfor murene.

Materialet til Bønneuken for kristen enhet finnes på norsk på Nye Norges Kristne Råds hjemmesider.

Zenit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. januar 2007)

av Webmaster publisert 22.01.2007, sist endret 22.01.2007 - 13:44