Forsvarer "Da Vinci"-forlaget Doubleday som utgiver av pavens nye bok

 Se også:

Italienske journalister har i disse dager påpekt ironien i at Vatikanet har valgt forlaget Doubleday som utgiver av den engelske versjonen av pave Benedikt XVIs kommende bok om Jesus. Årsaken er at det var dette forlaget som i USA ga ut Dan Browns bok "Da Vinci-koden", en bok Vatikanet hevdet spredte "hat mot" og "uberettiget ærekrenkelse av" den katolske tro.

Vatikanet på sin side forsvarer valget av forlag. I en uttalelse den 31. januar sier Vatikanets forlagshus at Doubleday også tidligere har gitt ut pave-litteratur, blant annet for Johannes XXIII og Johannes Paul II - så vel som Den katolske kirkes katekisme.

I uttalelsen heter det videre: "På grunn av denne ærbødige listen over utgivelser, ønsket Doubleday sterkt å utgi også pave Benedikt XVIs første bok."

"Til slutt er det viktig å merke seg at Doubleday alltid publiserte de viktigste dokumentene fra Den amerikanske bispekonferanse, før disse ganske nylig etablerte sitt eget forlagshus," heter det videre i uttalelsen.

Vatikanets forlagshus legger til at de i utgangspunktet skrev kontakt med Rizzoli forlag om rettighetene til og distribuering av pavens bok. Det er derfor Rizzoli som har kontaktet forlag over hele verden for avtaler om utgivelser på ulike språk - og det er på denne måten at Doubleday kom inn i bildet.

"Jesus fra Nasaret", en bok som paven beskriver som "uttrykk for min personlige søken etter 'Herrens ansikt'", skal etter planen foreligge på engelsk til våren. Da utgivelsen ble annonsert 21. november, gav Rizzoli og Vatikanet enkelte journalister kopier av bokens forord samt en del av dens innledning. I forordet, som er signert "Joseph Ratzinger - Benedikt XVI," skriver paven at han i flere tiår har merket seg en stigende distinksjon mellom begrepene "den historiske Jesus" og "troens Kristus", en distinksjon som flere kristne aksepterer som korrekt. Men, skriver han, hvis den menneskelige Jesus var totalt annerledes enn den Jesus som er fremstilt i Evangeliene og som er forkynt av Kirken, hva betyr det da å ha tillit til ham? "Jeg stoler på evangeliene," skriver paven.

Zenit / CWNews.com (2. februar 2007)

av Webmaster publisert 02.02.2007, sist endret 02.02.2007 - 12:18