Utfordrer hinduer på religionsfrihet og konversjoner

 Se også:

I sitt årlige budskap til verdens hinduer, tar Det pavelige råd for interreligiøs dialog opp et svært sensitivt spørsmål: konversjoner og samvittighetsfrihet.

Forholdet mellom kristne og den store majoriteten av hinduer i India, er de siste måneder satt kraftig på prøve grunnet en tilspisset debatt om konversjoner. Militante hinduer anklager kristne misjonærer for å legge press på fattige og uutdannede mennesker for at de skal konvertere til kristendommen, mens hindu-fanatikere har arrangert "rekonversjons"-seremonier hvor kristne tvinges til å avsverge sin tro.

"Det kan ikke være tvang i religion," heter det i budskapet fra Vatikanet. Budskapet ble offentliggjort den 5. november, i forbindelse med den hinduistiske festen Diwali. Brevet, som er signert av kardinal Jean-Louis Tauran, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, fortsetter med å slå fast at "ingen kan tvinges til å tro, heller ikke kan noen som ønsker å tro forhindres fra å gjøre det."

Tidligere har det årlige budskapet til verdens hinduer fokusert på behovet for tålmodig dialog, og dette nevnes også i kardinal Taurans brev. Årets budskap gir imidlertid også en tydelig irettesettelse av ekstremister og et forsvar for kristne evangelister.

Ved fravær av ytrings- og religionsfrihet, heter det i budskapet, kan mennesker "lett villedes av bedragersk og falsk propaganda." Vatikanet oppfordrer til åpen og oppriktig diskusjon, "rotfestet i respekt for religionsfrihet."

Les hele budskapet på engelsk, fransk eller italiensk.

CWN - Catholic World News (8. november 2007)

av Webmaster publisert 08.11.2007, sist endret 08.11.2007 - 15:16