Vatikan-delegasjon feiret St. Andreas i Istanbul

 Se også:

Kardinal Walter Kasper ledet nylig en prominent Vatikan-delegasjon til Istanbul. Delegasjonen deltok i patriark Bartholomeo Is feiring av festen for St. Andreas, skytshelgen for patriarkatet i Konstantinopel.

Patriark Bartholomeo pleier på lignende måte å sende en delegasjon til Roma i anledning feiringen av de hellige apostler Peter og Paulus den 29. juni.

Ved feiringen i Istanbul overbrakte sekretæren for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet en hilsen fra paven til det økumeniske patriarkatet. Kardinal Kasper overbrakte patriarken en kopi av pavens nye encyklika Spe Salvi.

I sitt budskap til patriark Bartholomeo takket paven for fjorårets reise til Tyrkia, da han selv fikk anledning til å være med på St. Andreas-festen. Paven ønsket også velkommen de økumeniske fremskrittene som ble oppnådd av den katolsk-ortodokse teologiske kommisjonen som møttes i Ravenna i oktober. De økumeniske samtalene var "ikke uten vanskeligheter", uttalte paven i sitt budskap, men han uttrykte håp om at "disse snart vil bli oppklart og løst."

Den hellige far la til at økumenisk arbeid er "Kristus, vår Herres, vilje." I lys av problemene i det moderne samfunn, hevdet han, "haster [arbeidet] enda mer, på grunn av de mange utfordringer som møter alle kristne, og vi trenger å svare på disse med en felles røst og overbevisning."

I sin preken under feiringen den 30. november understreket patriarken det samme. Kristen enhet er viktigere enn noensinne, i møte med en økende sekularisering og materialisme. Kristne må forene seg for å bevare og gjenvinne det hellige, hevdet han. I dette arbeidet må vi stole på sakramentenes styrkende kraft, oppfordret patriarken.

CWN - Catholic World News (4. desember 2007)

av Webmaster publisert 04.12.2007, sist endret 04.12.2007 - 10:50