Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar

Bønneuken for kristen enhet feirer i 2008 100-årsjubileum. Bibelteksten for årets økumeniske bønneuke, som avholdes den 18.-25. januar, er hentet fra 1. Tessalonikerbrev. Teksten "Be uavlatelig!" (1 Tess 5,17) fremhever den grunnleggende plassen bønnen har i det kristne forsamlingslivet når Kirken vokser i forholdet til Kristus og til hverandre. Denne teksten tilhører en serie imperativ der Paulus oppfordrer forsamlingen til å leve ut fellesskapet i Kristus som Gud har gitt, ved i praksis å være hva det i prinsippet er; nemlig et legeme i Kristus og synlig som fellesskap på sitt sted.

Oslo katolske bispedømme, ved økumenisk sekretær sr. Else-Britt Nilsen OP, oppfordrer menigheter og klosterfellesskap til å markere 100-årsjubileet i egne sammenhenger, delta i lokale fellesarrangementer og til å feire en votivmesse for kristen enhet i alle menigheter og klosterfellesskap denne uken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. januar 2008)

av Webmaster publisert 02.01.2008, sist endret 02.01.2008 - 14:48