Patriarken av Konstantinopel invitert til bispesynoden og fest for Peter og Paulus

Pave Benedikt XVI og patriark Bartholomeo I av Konstantinopel. Fra pavens reise til Tyrkia, november 2006.

 Se også:

Under pave Benedikt XVI og patriark Bertholomeo I av Konstantinopels korte møte i Vatikanet den 6. mars, inviterte paven den økumeniske patriarken til å delta i Den katolske kirkes bispesynode i oktober. Den hellige far inviterte også patriarken til å delta i Vatikanets seremonier i forbindelse med feiringen av festen for de hellige apostler Peter og Paulus den 29. juni. Kontantinopel-patriarkatet sender hvert år en delegasjon til feiringen i Roma, på samme måte som Vatikanet årlig sender en delegasjon til Konstantinoplels feiring av apostenel Andreas, patriarkatets skytshelgen. Paven oppmuntret imidlertid denne gang patriarken selv til å delta i årets feiring, siden han nå skal utrope et spesielt år dedikert til den hellige Paulus. Pave Benedikt deltok i november 2006 i feiringen av Andreas-festen i Istanbul, i forbindelse med sin apostoliske reise til Tyrkia.

Bispesynoden møtes i oktober i Roma for å samtale om "Guds Ord i Kirkens liv og misjon." Pavens spesielle invitasjon til patriarken understreker det varme økumeniske forholdet mellom de to prelatene og mellom Roma og Konstantinoipel.

Under sitt besøk til Roma, talte patriark Bartholomeo ved Det pavelige orientalske institutt, hvor han i sin tid var student. Her gjentok han den nå avdøde pave Johannes Paul IIs beskrivelse av de østlige og vestlige Kirker som to "lunger" i den kristne verden, som må "arbeide sammen i harmoni."

CWN - Catholic World News (10. mars 2008)

av Webmaster publisert 10.03.2008, sist endret 10.03.2008 - 11:23