Ny strid om kirkelig eiendom

 Se også:

Disputten mellom Den katolske kirke i Vietnam og landets myndigheter om kommunistregimets konfiskering av kirkelig eiendom, fortsetter.

Biskop Thomas Nguyen Van Tan av Vinh Long går hardt ut mot lokale myndigheter som har gitt tillatelse til at det reises et hotell på et område som ifølge biskopen ble konfiskert fra Barmhjertighetsdøtrene i 1977. I et brev til de troende skriver biskop Nguyen Van Tan at han selv var blant de mange katolikker som ble arrestert i september 1977, da myndighetene med makt tok over eiendommen, hvor det lå et presteseminar og kloster. Siden den tid har myndighetene benyttet området til en mengde ulike formål.

I år har offentlige tjenestemenn annonsert at det skal bygges hotell på tomten, hvor flere representanter for Barmhjertighetsdøtrene nå demonstrerer. Biskopen bemerker at regjeringen har truet med "sterke virkemidler" mot enhver som måtte stikke kjepper i hjulene for hotellprosjektet. Allikevel oppforder biskopen de troende til å ta affære og markere sin motstand.

CWN - Catholic World News (22. mai 2008)

av Webmaster publisert 22.05.2008, sist endret 22.05.2008 - 12:34