Åpner for ny Karbon 14-test av Likkledet i Torino

 Se også:

En amerikansk forsker har overbevist Universitetet i Oxford om å revurdere konklusjonene fra en test fra 1989, som sådde tvil om Likkledet i Torinos ekthet. Etter en Karbon 14-test på en bit av kledet, annonserte et team fra universitetet at det kun var mellom 600 og 700 år gammelt og dermed ikke kunne være Jesu linklede. Denne Karbon-dateringen var på kollisjonskurs med en mengde andre studier som indikerer at kledet kan dateres tilbake til Jesu tid og stamme fra Palestina.

Nå har fysikeren John Jackson fra Universitetet i Colorado, som har blitt en av verdens fremste eksperter på likkledet, overtalt Oxford Radiocarbon Accelerator Unit å foreta en ny undersøkelse for å se hvorvidt 1989-målingen hadde svakheter ved seg. Jackson hevder at biten som ble testet kan ha vært forurenset av røyk fra en brann som ødela deler av likkledet. Korbonmonoksid fra røyk kan lett gi falske resultater ved en Karbon 14-test, hevder forskeren.

Christopher Ramsey, leder for Oxford-gruppen, bekrefter at han åpner for ny undersøkelse - dette fordi han anerkjenner behovet for en ny datering for å kunne sammenligne resultatet med annet bevis som indikerer at kledet er mye eldre enn bare 600-700 år.

CWN - Catholic World News (22. mai 2008)

av Webmaster publisert 22.05.2008, sist endret 22.05.2008 - 17:39