Arbeidsdokumentet til høstens bispesynode om Bibelen er klart

 Se også:

Arbeidsdokumentet til bispesynoden om Bibelen, som avholdes i oktober, understreker behovet for en kreativ pastoral løsning på den voksende sult katolikker har etter Guds Ord. Dokumentet slår fast at synoden bør hjelpe de troende til en bedre forståelse av Skriften og til å anvende den i dagliglivet, blant annet i karitativt arbeid og kampen for rettferdighet. Dokumentet tar avstand fra en fundamentalistisk tilnærming til Bibelen og hevder at nøkkelutfordringen er å forklare de troende forholdet mellom Skriften og vitenskap. Teksten oppmuntrer katolikker til daglig Bibellesning, men anerkjenner samtidig at søndagsmessen er det sted hvor flest mennesker møter Skriften. Derfor oppfordres synoden til å arbeide for en bedre koordinering av lesningene og prekenen, slik at man understreker lesningenes innhold.

Det 86 sider lange dokumentet, kalt en "instrumentum laboris," ble offentliggjort av Vatikanet den 12. juni. Det skal fungere som et diskusjonsgrunnlag for synoden, som varer fra 5. til 26. oktober og som tar for seg temaet "Guds Ord i Kirkens liv og misjon".

Arbeidsdokumenet kan leses her (engelsk).

Bispesynoden i oktober blir den 12. ordinære bispesynode og den andre pave Benedikt XVI presiderer over. Tema for forrige bispesynode, avholdt i oktober 2005, var Eukaristien.

CNS - Catholic News Service (13. juni 2008)

av Webmaster publisert 13.06.2008, sist endret 13.06.2008 - 11:11