Per Kværne løst fra tjenesten som dekan ved St. Eystein presteseminar

Per Kværne

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har løst Per Kværne fra tjenesten som studiedekan ved St. Eystein presteseminar fra 27. mai 2008, da han er opptatt som prestestudent for bispedømmet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); kd/mt (14. juli 2008)

av Webmaster publisert 14.07.2008, sist endret 14.07.2008 - 18:39