Tusenvis av katolikker demonstrerer fortsatt i Hanoi

 Se også:

Flere tusen katolikker demonstrerer fortsatt fredelig i Vietnams hovedstad, i et forsøk på å få tilbakelevert kirkelig eiendom som illegalt er konfiskert av kommunistmyndighetene. Katolikker strømmer til fra landsbyene rundt hovedstaden for å delta i demonstrasjonene. Samtidig varsler regjeringen av de vil slå enda hardere ned på demonstrantene, og politiet går til angrep selv på journalister i et forsøk på å hindre at det spres informasjon om protestene til andre deler av verden. Det rapporterer nyhetsbyrået Catholic News Agency (CNA).

Siden demonstrasjonene startet for drøyt en måned siden, har spenningen mellom demonstranter og politiet blitt sterkere. Ifølge CNA har regjeringen gjort hva den kan for å påvirke statlige medier til å spre falske anklager mot de troende, deres prester og Kirken som helhet. Blant annet skal man ha sendt intervjuer med angivelige, falske prester og legfolk i aviser, radio og fjernsyn. Politiet har også gått direkte til angrep på demonstrantene, og flere skal være arrestert.

Biskop Francis Nguyen Van Sang av Thai Binh har i en uttalelse reagert på regjeringens linje, som synes å være å "gripe til sverdet" mot uskyldige sivile.

Demonstrasjonene startet i midten av august og samler stadig flere katolikker. Bakgrunnen er at redemptoristene hevder at de i 1928 kjøpte 15 hektar land for å bygge en kirke. Da kommnunistene i 1954 tok kontroll over Nord-Vietnam, ble de fleste redemtoristene fengslet eller deportert. Det var kun p. Joseph Vu Ngoc Bich som ble igjen og drev den aktuelle menigheten. Til tross for hans protester, har de lokale myndigheter stadig konfiskert mer av redemtoristenes eiendom - nå eier ordenen knapt en halv dekar av de opprinnelig 15.

I begynnelsen av 2008 tillot regjeringen kommersielle foretak å bygge på den konfiskerte tomten. Eiendommen ble inngjerdet og bevoktet. Da demonstrasjonene startet den 15. august, rev noen av menighetens medlemmer ned deler av gjerdet og plasserte ut flere statuer av Jomfru Maria på tomten.

Biskopen forklarer at menigheten i Thai Ha stadig har begjært tilbakelevering av eiendommen.

- Kun de som ikke har et snev av samvittighet kan se bort fra sannheten, hevder han i en uttalelse. Uærlighet og brutalitet kan ikke seire til evig tid.

Til tross for trusselen om voldelig intervensjon fra politiets side, samler tusenvis av katolikker seg daglig for å be på området rundt kirken. Det forteller menighetens prest, p. Joseph Nguye, til CNA. De troende går i prosesjon til det omdiskuterte området, hvor man står i stillhet og ber - i sol og regn. En gang iblant synges det salmer, og man ber rosenkransen i fellesskap. P. Joseph forsikrer videre om at demonstrantene ikke er høyrøstede og at det ikke blir ropt slagord eller lignende.

Geistlighet og troende fra andre av landets menigheter har også engasjert seg i protestene. Flere tusen katolikker fra nærliggende provinser skal ha syklet til Thai Ha etter at politiet stanset bussene med tilreisende demonstranter og tvang dem til å snu.

Den 82-årige biskopen av Vinh, Paul Cao Dinh Thuyen, reiste mer enn 20 mil for å kunne delta i protestene.

- Problemene i Thai Ha er også et problem i stiftene Vinh og Thanh Hoa, ja, for hele Kirken i Vietnam, uttalte biskop Paul da han ankom Hanoi.

- Vi er her for å vise vår solidaritet med dere, sa biskopen i en preken og oppfordret alle til bønn for de arresterte og dem som trakasseres av politiet.

Ca. 5,5 millioner av Vietnams befolkning er katolikker, 6,87 % av befolkningen. Den katolske kirke i landet er inndelt i 26 bispedømmer (hvorav tre er erkebispedømmer) og 2228 menigheter og har 2668 prester.

CNA / AP (16. september 2008)

av Webmaster publisert 16.09.2008, sist endret 16.09.2008 - 12:48