Islamistiske terrorister vil fordrive kristne fra Mosul

 Se også:

Jalal Moussa (38) er et av de siste ofre i islamistiske terroristers hatkampanje mot kristne i Mosul, en voldsspiral som de siste dagene har eskalert kraftig. Mosul er nå åsted for talløse martyrier og lider under verdenssamfunnets og medienes taushet. Jalal, en kristen av den kaldeiske rite, ble skutt og drept foran sitt hjem i bydelen Noor, i det samme nabolag hvor p. Ragheed Gani og tre diakoner ble myrdet i 2007 og hvor erkebiskop Paulo Farj Rahho ble kidnappet. Kidnappingen av erkebiskopen av Mosul i februar fikk en tragisk utgang ved at erkebiskopen ble funnet død utenfor byen.

Det synes ikke å være ende på blodbadet i Mosul. På en uke er 11 mennesker drept av det enkle faktum at de er kristne. Nyhetsbyrået AsiaNews, som følger tett på den dramatiske situasjonen, har kontakt med kilder som fortvilet ber om at det ikke må falle et "taushetens slør" over den kontinuerlige nedslaktningen. "Det er en pågående kampanje for å drive kristne ut av området," forteller en av kildene, "og i går kjørte det i nabolaget Sukkar en bil med høytaler rundt i gatene, hvor man beordret de kristne til å reise." "Kristne ut av byen," ble det ropt fra bilen, "hvis ikke blir dere ofre for flere angrep!"

Forfølgelsen av de kristne kan være drevet av politiske og økonomiske motiver, sammenvevd med islamistiske, fundamentalistiske motiver. Flere av de siste dagers ofre har vært butikkeiere og ledere av kommersielle foretak i Mosul, noe som gir et signal om at terroristene også ønsker å eliminere kristnes økonomiske grunnlag og slik i enda større grad tvinge dem til å forlate landet. Ifølge enkelte vitner skal terrorister i forbindelse med drap på kristne ha anklaget dem for å "ønske å skape en enklave i Nineveh" - før de kaldblodig myrdes.

Den siste tids vold mot kristne i Mosul har fått stadig flere til å flykte fra byen. Ifølge lokale kristnes estimater, "bestemmer hver uke mer enn 20 familier seg for å flykte." Denne eksodus har "tømt hele nabolag" av kristne, "til medias og vestlige myndigheters likegyldighet."

AsiaNews (13. oktober 2008)

av Webmaster publisert 13.10.2008, sist endret 13.10.2008 - 14:21