Ny utgave av "En liten katolsk bønnebok"

Etter at Maximillian Kolbe Utgivelser har solgt ut sine to første opplag på tilsammen 6000 eksemplarer, foreligger nå et nytt, revidert opplag av "En liten katolsk bønnebok". Flere bønner er lagt til, og ordlisten er utvidet. Omslaget har fått ny layout.

Dette er bønneboken som er mer enn en vanlig bønnebok. Den kan brukes som en kondensert katekisme med sine over 1000 bibelsitater og -henvisninger, en typologisk oversikt, bibelordliste, oversiktstabell over Bibelens bøker, foruten alle de fleste vanlige katolske bønner og messen på norsk og latin. Et hendig redskap som lett får plass i lommen, alltid tilgjengelig til bruk.

Boken, som koster kr. 75.-, kan bestilles fra Maximillian Kolbe Utgivelser, eller kjøpes i/bestilles fra St. Olav bokhandel.

Bønneboken har Nihil obstat og Imprimatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Dette er en erklæring om at en bok eller et hefte er ansett for å være fri for feil av troslæremessig eller moralsk art.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. oktober 2008)

av Webmaster publisert 24.10.2008, sist endret 24.10.2008 - 17:52