Følg klostergrunnleggelsen på nettet

Klokken er nettopp kommet på plass

En enkel seremoni på festen for Korsets opphøyelse den 14. september 2009 markerte begynnelsen på det monastiske livet i Munkeby Mariakloster utenfor Levanger. Klosteret tilhører cistercienserordenen, som en kortere periode i høymiddelalderen hadde en kommunitet i området. De fire grunnleggerne var ankommet fra moderklosteret i franske Cîteaux noen dager før. I likhet med brødrene i moderklosteret, planlegger de å livnære seg ved osteproduksjon basert på lokal melk. Brødrene har flyttet inn i det som skal være gjestehuset i det ferdige klosteranlegget.

Det er mulig å følge grunnleggelsen med dens store og små begivenheter på klosterets nettsider www.munkeby.net.

Broen nummer 5-09 bringer en reportasje fra 14. september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. oktober 2009)

av Webmaster publisert 14.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05