10-årsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren

Under nådens horisont

Den katolske kirke i Norge - Den norske Kirke - Metodistkirken i Norge - Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 - inviterer til feiring av 10-årsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren

Når: Lørdag 31. oktober kl 15.00

Sted: Vestre Frikirke, Pilestredet 69 (ved Bislett)

Gudstjeneste

Biskop Helga H. Byfuglien, Generalvikar Arne M. Kirsebom, Tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth, Pastor Arne Kristiansen. Preken ved generalsekretær Olav Fykse Tveit og musikk ved Sigvald Tveit.

Kirkekaffe

Paneldebatt

Søster dr. theol. Else-Britt Nilsen

Professor Aud Tønnessen

Forstander Lars-Erik Nordby

Tilsynsmann Leif Gunnar Sandvand

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. oktober 2009)

av Webmaster publisert 27.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05