Misbruksskandaler i flere europeiske land

Europeisk presse preges denne uken av de seksuelle overgrepssakene i katolske institusjoner i Tyskland, Nederland og Østerike.

I en pressemelding offentliggjort sent tirsdag kommenterer Den hellige Stol, ved p. Federico Lombardi, overgrepssakene.

(svensk oversettelse)

"De kyrkliga institutioner som det primärt gäller - den Tyska jesuitprovinsen (den första att beröras, genom fallet med Canisiusseminariet i Berlin), den Tyska biskopskonferensen, den Österrikiska biskopskonferensen och den Holländska biskopskonferensen, har hanterat problemet på ett direkt och beslutsamt vis. De har visat sin vilja till insyn och öppenhet, och i viss mån, bidragit till att påskynda processen genom att inbjuda offren att berätta, även när det är fråga om händelser som ligger långt tillbaka i tiden."

Kanonisk lov og overgrep:

"Inom ramen för den kanoniska lagen, har sexuella övergrepp på barn alltid betraktats som ett av de allvarligaste brotten, och detta har konstant upprepats, i synnerhet i brevet 'De delictis gravioribus', från 2001, som ibland felaktigt kallas för orsaken till "tystnadens kultur". De som känner till och förstår dess innehåll, inser att det var en mycket tydlig signal för att påminna biskoparna om problemets allvar, så väl som ett verkligt incitament att ta fram konkreta riktlinjer för att bemöta detta problem."

Lombardi påpeker den ekstra alvorlighetsgraden slike overgrep får i en kirkelig sammenheng, og ber samtidig samfunnet som helhet jobbe for økt beskyttelse av barn:

"Dessa händelser sporrar Kyrkan att ta fram lämpliga åtgärder och ska ses i ett mer omfattande sammanhang som rör att skydda barn och unga människor från sexuella övergrepp i samhället i stort. Helt klart är de fel som begåtts av kyrkliga institutioner och kyrkliga företrädare särskilt klandervärda på grund av kyrkans uppfostrande och moraliska ansvar, men alla insatta och välunderrättade människor vet, att frågan är mycket större än så och att enbart rikta sin kritik mot Kyrkan ger ett felaktigt perspektiv."

"Som exempel visar uppgifter från Österrikiska myndigheter att, under samma tidsperiod som de bevisade övergreppen på kyrkliga institutioner var 17, skedde 510 liknande fall i andra sammanhang. Vi måste också uppmärksamma dessa."

"Avslutningsvis, även om allvaret i de svårigheter som Kyrkan går igenom inte kan förnekas, får vi inte misslyckas med att göra allt som står i vår makt för att försäkra oss om att, till slut, det kan leda till något positivt, till ett bättre skydd för barn och unga i Kyrkan och i samhället, och en rening av Kyrkan själv."

Pavens bror

Pavens eldre bror, msgr. Georg Ratzinger, har den siste uken vært under press for å forklare seg vedrørende sin periode som direktør for det berømte koret "Regensburger Domspatzen" i Regensburg.

Ratzinger innrømmer i et intervju å ha gitt korbarna ørefiker - en svært vanlig praksis i Tyskland på denne tiden - men skal samtidig ikke ha vært klar over eksempler på misbruk av kormedlemmer, hendelser som har funnet sted i perioden før Ratzingers tid som leder mellom 1964-1994.

86-åringen har i etterkant fått ros for sin åpenhet og unnskyldning til ofrene.

Vatikanets semi-offisielle avis L'Osservatore Romano trykket onsdag et kommunike fra biskopen i Regensburg som klargjør forholdene rundt "Regensburger Domspatzen". Her kommer det frem at mannen som i 1958 ble tatt for overgrep, straks ble fjernet fra sin stilling og tiltalt. Det andre tilfellet av overgrep ved den kombinerte skolen/internatet/koret, forekom også i 1958 med den følge at overgriperen ble dømt til fengselsstraff.

På tross av dette har både norske og utenlandske aviser de siste dagene kommet med mer eller mindre tendensiøse overskrifter, som åpent indikerer Georg Ratzingers innnblanding i overgrepssaker.

Kvinners deltagelse

Onsdagens utgave av L'Osservatore Romano trykker også en forsideartikkel skrevet av den italienske journalisten og historieprofessoren Lucetta Scaraffia, som etterlyser økt kvinnelig deltagelse i beslutningsledd i Kirken. I følge Scaraffia ville mange tilfeller av misbruk blitt forhindret dersom dette hadde vært tilfelle.

Professoren kaller fortidens praksis for "et slør av maskulin hemmeligholdelse":

"We can hypothesize that a greater female presence, not at a subordinate level, would have been able to rip the veil of masculine secrecy that in the past often covered the denunciation of these misdeeds with silence."

Møter erkebiskopen

Pave Benedikt møter fredag Robert Zollitsch, erkebiskop av Freiburg og formann i Den tyske bispekonferansen for å diskutere overgrepsavsløringene.

Bispekonferansen har bedt alle sine bispedømmer og institusjoner om full åpenhet og undersøkelse av samtlige misbruksanklager, i samarbeid med offentlige myndigheter.

Samtidig er pavens hyrdebrev til Den irske kirke i anledning Murphy- og Ryanrapporten ferdig, og ventes offentliggjort om kort tid.

Det kan herske liten tvil om at dette er en vanskelig tid for Vatikanet og Kirken som helhet. Samtidig påpeker Den hellige stol at det aller viktigste er å huske på overgrepsofrene, slik at Kirken kan yte disse rettferdighet og forhindre fremtidige overgrep.

AP, L'Osservatore Romano, Reuters; Andreas Dingstad (11. mars 2010)

av Webmaster publisert 11.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59