Troskongregasjonen omtaler overgrepssakene; kardinal anklages for hemmelighold

Avisen tilhørende Den italienske bispekonferansen - Avvenire - publiserte lørdag et intervju med påtaleadvokaten (promotor iustitiae) i Troskongregasjonen, msgr. Charles J. Scicluna.

Scicluna er ansvarlig for etterforskning av de saker som Kirken vurderer som spesielt graverende forbrytelser - de såkalte "delicta graviora": synder mot eukaristien og mot skriftemålets hellighet, og mot det sjette bud utført av geistlige mot en person under 18 år.

I en "Motu Proprio" (latin: av seg selv/av egen vilje. Signaliserer at det er paven selv som har forberedt dokumentet, og ikke andre i hans administrasjon) kalt "Sacramentum sanctitatis tutela" fra 2001, falt ansvaret for slike saker under Troskongregasjonen.

Intervjuet med msgr. Scicluna gir et kritisk innblikk i Troskongregasjonens arbeid, hvor han blant annet omtaler anklagene om instruert hemmelighold fra kongregasjonen vedrørende behandling av misbrukssaker.

Nye anklager

Imens fortsetter gamle overgrepssaker å kaste skygger over Kirken i Europa. Søndag møtte kardinal Sean Brady - primas av Irland - krav om sin avgang fra representanter for overgrepsofre.

Kardinal Brady - som på denne tiden virket som prest og sekretær til den nå avdøde biskop av Kilmore, Francis McKiernan - skal ha vært til stede når to misbrukte unggutter i 1975 skrev under på en taushetserklæring i forbindelse med anklager mot en navngitt prest.

Brady avviser beskyldningene om hemmeligholdelse, og sier at han i forbindelse med Kirkens egne undersøkelser sterkt oppfordret biskop McKiernan til å handle raskt og bestemt.

Samtidig etterforsker Kirken i Sveits nå 60 tilfeller av misbruksanklager rettet mot prester, melder Deutsche Welle.

Den nederlandske bispekonferanse har engasjert den tidligere utdanningsministeren for kristendemokratene og forhenværende borgermester av Haag - protestanten Wim Deetman - til å utføre en uavhengig etterforskning av anklager om seksuelt misbruk ved en katolsk skole på 50. og 60-tallet.

Forsøkene på å koble pave Benedikt XVI personlig til misbrukssaker fra sin tid som erkebiskop av Munchen ble søndag sterkt kritisert av Den hellige stol.

Chiesa, Avvenire, RNW, AFP, Deutsche Welle; Andreas Dingstad (15. mars 2010)

av Webmaster publisert 15.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59