OKBs beredskapsplan blir gjeldende også for Trondheim stift

Apostolisk administrator av Trondheim stift, Bernt Eidsvig, har etter råd fra et enstemmig prestekollegium i stiftet den 29. mars bestemt at Oslo katolske bispedømmes Beredskapsplan når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd også fra dags dato gjøres gjeldende for Trondheim stift. Samtidig har den apostoliske administrator bestemt at behandling av sådanne saker i stiftet foretas av Oslo katolske bispedømmes allerede eksisterende fagetiske råd. Han vil imidlertid innen kort tid utnevne en egen kontaktperson for Trondheim stift.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mars 2010)

av Webmaster publisert 29.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59