Nytt menighetsråd i Mariakirken

Mariakirken menighet på Lillehammer valgte 27. juni 2010 nytt menighetsråd.

Det nye menighetsrådet består av:

Just Almås, Lillehammer

Kåre Hosar, Lillehammer

Jozef Michal Litwin, Lillehammer

Jorun Nikoline Myklevik, Lillehammer

Samuel Thavendran Rajaratnam, Gjøvik

Samtidig er Per Wullum (Kvam) utnevnt til kontaktperson for den nordre delen av menigheten med møterett i menighetsrådet.

Til Pastoralrådet ble Nikoline Myklevik valgt til fast representant med Anne Kirsti Voigt som vara.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 03.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59