St. Hallvard menighet søker katekesekoordinator

50 % STILLING SOM KATEKESEKOORDINATOR I ST. HALLVARD MENIGHET

 

Da vår barne- og ungdomsarbeider etter endt svangerskapspermisjon kommer tilbake i 50 % stilling, søker vi en koordinator for alt katekesearbeid i menigheten

 

Menigheten søker en medarbeider med:

  • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring som kateket
  • Evne og lyst til å arbeide for og med barn og unge i Den katolske kirke
  • Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
  • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
  • Et positivt menneskesyn
  • Kunnskap og erfaring innen kontor, administrasjon og ledelse
  • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig
  • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

Koordinering av alt katekesearbeid

-          Rekruttering og oppfølging av kateketer

-          Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig, registrering av elever

-          Sende ut regning og følge opp betalinger

-          Samarbeide med prest og organist om katekesemessene

-          Sørge for undervisningsutstyr og bøker, samt oversikt over lokaler

-          Sette opp plan for neste skoleår.

-          Det vil være generelt forefallende kontorarbeid tilknyttet stillingen.

Helgeturer

• Organisering, planlegging og gjennomføring av konfirmantturer og barnehelger – for tiden 2 helger før nyttår, og 3 helger i løpet av vinteren og våren.

-           

Delta på stabsmøter.

Vi kan tilby

•         En selvstendig og utfordrende stilling

•         Et godt arbeidsmiljø i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo

•         Muligheter for personlig og faglig utvikling

•         En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold

•         Opplæring/oppfølging

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og menighetssekretæren. Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid.

Stillingen avlønnes etter statens lønnstrinn 30 – 40 avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse august/september 2011

 

Søknad sendes innen 29. april til St. Hallvard menighet ved pater Sigurd Markussen, Enerhauggt.4, 0651 Oslo. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til fungerende barne- og ungdomsarbeider Katrine Lundgren, eller sogneprest pater Sigurd Markussen, telefon 23 30 32 00.

 

Melding fra St. Hallvard menighet