Velkommen til ressursdag om barn i menigheten 26. mars

RessursdagI katolske menigheter merker vi en stor økning i antall barn i søndagsmessen. Dette er en velsignelse - og en bekreftelse på at vi er en levende og ung kirke. Men det kan også by på utfordringer. Hvordan møter vi som menighet barna og familiene?

Barneutvalget i Norges Unge Katolikker inviterer til ressursdag med disse temaene lørdag 26. mars i Mariagården, Oslo. I løpet av dagen blir det erfaringsutveksling og mange praktiske tips og øvelser med fokus på trosformidling til de minste.

Målgruppe: Foreldre, kateketer ledere for søndagsskole/Ordets liturgi for barn og alle interesserte.

Pris: Gratis! (Deltakerne dekker sin egen reise)

Påmelding innen 15. mars til NUKs barnekonsulent Sunniva Vang Kristiansen innen 15. mars! tlf: 55 215956 / 45618107

epost: sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no

Ta gjerne kontakt med Sunniva med spørsmål angående dette, eller andre ting du lurer på i forbindelse med arbeid for barn i menighetene.

Program

Kl. 10.30 Registrering. Kaffe og frukt tilgengelig

Kl. 11.00 Velkommen, sang og presentasjonsrunde

Kl. 11.15 Barna i menigheten vår - en velsignelse? Innledning.

Kl. 11.30 Ordcafé

Vi samtaler i grupper over tre sentrale spørsmål

Hvorfor har vi barna med i kirken?

Vi reflekterer over: Hvorfor liker barn å gå i kirken?/ Hvorfor liker ikke barn å gå i kirken?

Hvordan sikre at Ordets liturgi for barn blir en virkelig LITURGI?

Kl 12.00 Et mangfold av muligheter

- Lynpresentasjon av ulike tilbud til barn i menigheten

Søndagsskolen - Ordets Liturgi For Barn

Barnekor

Familiedag og fireårsbibel

Barnehelg/familiehelg/Babysang/Familiekor

Kl 12.40 Lunsj og mulighet for å gå og handle i St. Olav bokhandel

Kl 13.45 Sang og musikk med barn: Sangøvelse

Kl 14.30 Informasjon om dåpsklubben katolsk tripp trapp og St. Olav forlags barnebøker

Kl. 14.35 Pause Kaffe og frukt tilgengelig

Kl 14.45 Gjennomgang av en søndagsskoletime med praktiske formidlingstips

Kl 15.30 Gruppearbeid

Kl 15.50: Vi ser på og lærer av hverandres gjennomføringer

Kl 16.30 Evaluering og erfaringsutveksling, ønsker

Kl 17.00 Slutt

Foto: Fra det første seminaret i 2008