Høstens jubileumsprogram i Arendal

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal fyller 100 år i år. Den 11. november 1911 ble både kirken og St. Franciskus Xaveriussøstrenes sykehus innviet. Grunnen til menighetsgrunnleggelsen var ikke i første omgang et lokalt pastoralt behov, men at avstanden mellom menighetene i Kristiansand og Porsgrunn var så stor at det tilsa en grunnleggelse mellom dem. Da biskop Fallize fikk mulighet til å kjøpe en vakker eiendom på Tyholmen i Arendal, var saken klar - den nye menigheten skulle ligge der. Og hundre år senere er det mange som er glade for det!

Menigheten planlegger en rekke markeringer i år, med høydepunkt på selve dagen, 11. november, men feiringen begynte allerede med en konsert og kunstutstilling 25. mars. I menighetsbladet for sommeren 2011 presenterer menighetens kulturutvalg programmet for høsten, og der kan man blant annet lese:

Foredrag

Lørdag 3.09 i menighetssalen v. biskop Bernt Eidsvig
Onsdag 19.10 kl 19.15 i menighetssalen: Det katolske menneskesynet i en moderne tid v. professor Hans Grelland

Internasjonal kokebok

Spennende oppskrifter fra våre menighetslemmerfra ulike land og kontinenter samles i en ny kokebok som kommer for salg utpå høsten.

100-årsjubileumshelg

Fredag 11.11: menighetens 100-årsfødselsdag for hele familien! Messe kl 17 (NB tidspunkt) i kirken,deretter fakkeltog gjennom byen til stor familiefest i Kjerka, med bevertning, underholdning og inviterte gjester som tidligere menighetsprester m. fl.

Søndag 13.11 kl 11: Jubileumsmesse i Trefoldighetskirken, med påfølgende kirkekaffe medinviterte gjester fra menigheter, kommune og fylke.

”Den kreative menigheten”: billedutstilling

F.o.m. 1. søndag i advent 27.11 t.o.m. søndag 1.01: Salgsutstilling på St. Franciskus skole av bilder i ulike teknikker av våre egne menighetslemmer. Utstillerne står fritt i valg av motiv og uttrykk. Åpent i forbindelse med kirkekaffe etter messe. Kanskje noen finner julegaver? Salget går uavkortet til menigheten.

Liturgiske tekstiler og nytt alter

Menigheten planlegger også en jubileumsutstilling av sine mange vakre kirketekstiler og liturgiske gjenstander. Og kanskje kommer en ny gjenstand på plass i jubileumsåret. Den filippinske gruppen har nemlig samlet inn penger til et nytt alter, som skal erstatte det nåværende alteret i tre, som var ment å være en foreløpig løsning da det ble laget. Kirkebyggutvalget har kommet med et utkast i lys marmor.