Kardinal anbefaler å motta kommunion på tungen


Foto: Kardinal Antonio
Cañizares Llovera/Wikipedia

Den spanske kardinal Antonio Cañizares Llovera, prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, anbefaler i et intervju med CNA at katolikker bør motta kommunion knelende og på tungen.

– Det er rett og slett for å vite at vi står foran Gud selv, at Han kom til oss og at vi er uverdige, sier kardinalen.

Llovera svarte på spørsmål om hvorvidt katolikker skal motta kommunion i hånden eller på tungen, og forklarte at munnkommunion "er et tegn på tilbedelse som trengs å gjenoppvekkes" i hele Kirken.

– Faktisk så skal man bøye kne eller respektfullt bøye hodet dersom man mottar stående, men dette skjer ikke, utdyper spanjolen.

– Trivialiserer vi kommunionen, så trivialiserer vi alt, og vi kan ikke miste et så viktig øyeblikk som det å motta kommunion ved å erkjenne Kristi realpresens, av den Gud som er den fremste kjærlighet av alle, sier Llovera.

– Et klart signal

Spørsmålet om hånd vs. munnkommunion har vært – og er fremdeles – et mye diskutert tema i den katolske verden, og pave Benedikt har selv innført knelende munnkommunion i sine messer.  I Peter Seewalds nylige intervjubok med paven – Verdens lys – svarte Benedikt på spørsmål om hvorvidt hans praksis skal tolkes som en slags presedens for hele Kirken:

– Jeg er ikke prinsipielt motstander av håndkommunion; jeg har både utdelt og mottatt kommunionen på denne måten selv. Tanken bak min nåværende praksis med å la folk knele for å motta på tungen, var å sende et signal og understreke realpresensen med et utropstegn. En veldig viktig årsak er at det finnes en stor fare for overfladiskhet nettopp i denne typen store begivenheter vi har i Peterskirken, både i basilikaen og på Petersplassen.

– Jeg har hørt om mennesker som etter de har mottatt hostien, putter den i lommeboken for å ta med hjem som en slags souvenir. I denne konteksten hvor folk tror at alle bare automatisk er ment å motta kommunion – alle andre går opp, så derfor vil jeg også – ønsket jeg å sende et klart signal. Jeg ønsket at det skulle være klart: Noe veldig spesielt skjer her! Han er her, Den Ene som vi faller på kne for! Vær oppmerksomme! Dette er ikke bare et slags sosialt ritual som vi deltar i dersom vi ønsker det.