St. Hallvard menighet kjøper kirketomt på Mortensrud

Den katolske kirken i Oslo fortsetter å vokse. Oslo-menighetene St. Olav og St. Hallvard har pr. dags dato rundt 25 000 medlemmer, og behovet for et nytt avlastende kirkebygg har lenge vært prekært.

Nå kjøper St. Hallvard menighet en 8,2 mål stor tomt på Mortensrud. Eiendommen skal brukes til oppføringen av et nytt kirkebygg til det som blir nye St. Martin menighet.

I St. Hallvards menighetsblad Hallvardsvaka står det:

St. Martin menighet (som biskop Bernt Eidsvig har bestemt at den nye menigheten skal hete), vil dekke Oslo Sørøst, hvor det ventes stor boligbygging i årene som kommer. På Gjensrud/Stensrud planlegges det opptil 9000 boliger. Med et betydelig innslag av katolikker ser man derfor at menigheten vil komme til å vokse.

St. Martin er planlagt med opptil 600 sitteplasser og blir da stor nok til å kunne brukes til konfirmasjon og andre store kirkelige handlinger i bispedømmet.

Tomten – som kjøpes fra OBOS for seks millioner kroner – er et fredet gårdsanlegg. Her vil man kunne bygge en to etasjers kirke på stedet der det tidligere sto en låve som brant ned i 2005. På tomten finnes det også et våningshus som pr. i dag er på utleie til Røde Kors.

Den endelige reguleringen ventes allikevel ikke avklart før tidligst sommeren 2012. Her gjenstår det blant annet å oppfylle de kommunale parkeringsreglene, som i praksis betyr krav om 10 % parkeringsplasser av antall sitteplasser, dvs. hele 60 parkeringsplasser.

Det nye kirkebygget ventes å koste rundt 30 millioner kroner.

Fredag 23. september arrangeres det et informasjonsmøte om prosjektet i Mortensrud kirkes menighetssal, kl. 18.00. Møtet er åpent for alle.