Paven gratulerer Obama

Benedikt XVI har gjennom sin nuntius i Washington sendt et gratulasjonstelegram til Barack Obama, som natt til onsdag ble gjenvalgt til fire nye år i Det hvite hus.

Paven forsikrer Obama om sin forbønn i møte med de vanskelige oppgavene han nå står overfor, samt uttrykker håp om at "frihetens og rettferdighetens idealer, som ledet grunnlovsfedrene i Amerikas forente stater, måtte fortsette å skinne gjennom nasjonens utvikling".

Pavens pressetalsmann, pater Federico Lombardi, kommenterte også resultatet onsdag, og sa blant annet at Obama måtte fremme "grunnleggende menneskelige og åndelige verdier og samtidig promotere livets kultur og religionsfrihet".

Kontrovers. Nettopp religionsfriheten har vært et brennhett tema for landets katolikker, grunnet Obamas helsereform som gjør det obligatorisk for katolske institusjoner å tilby prevensjonsmidler og sterilisering gjennom ansattes helseforsikringer. Over 40 katolske bispedømmer og institusjoner har varslet søksmål mot Obama-administrasjonen for brudd på det første tillegget i den amerikanske konstitusjon (First Amendment), som sikrer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.

USAs katolikker har allikevel vært splittet på midten i dette presidentvalget, som så mange andre velgergrupper. En siste meningsmåling gjennomført rett før valgurnene åpnet tirsdag, viste et snaut flertall for Obama (ca. 52%), mot 45% for Romney.

Blant katolikker som går ukentlig til messe, skal det imidlertid ha vært et klart flertall for den tapende republikanske kandidat, Mitt Romney.