Utnevnelser i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić av Tromsø har foretatt følgende utnevnelser for Tromsø stift:

  • vapen-800x1000.pngBiskop Berislav Grgić aksepterte den 25. november 2012 pater Jan Tetzlaff MSF frasigelse av embetet som sogneprest for Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen, i forbindelse med hans tilbakevenden til Polen.
  • Hans ansettelsesforhold i stiftet opphører 30. november 2012. Embetet ble derved vakant.
  • Biskop Berislav Grgić utnevnte 25. november 2012 pater Mirosław Ksiązek MSF til sogneadministrator for Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen.