Basisfakta for pave Benedikts pontifikat

Barn hilser paven i GlasgowKardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Troskongregasjonen, ble valgt som pave Johannes Paul IIs etterfølger 19. april 2005.

24. april feiret han den pavelige innsettelsesmessen på Petersplassen. I løpet av denne messen mottok han pallium og fiskerens ring.

7. mai tok han sin katedralkirke i besittelse. I motsetning til det mange tror er det ikke Peterskirken, men Romas domkirke Laterankirken.

I løpet av sin tid som pave har Benedikt XVI foretatt 24 apostoliske utenlandsreiser. Den første var til Köln i Tyskland i anledning av den 20. Verdensungdomsdagen i august 2005. Den seneste var til Libanon i september 2012. Han har reist til land i Europa, Latin-Amerika, Afrika, Australia og Midtøsten samt til USA, og har blitt mottatt som gjest ved de Forente Nasjoner i New York.

Han har også foretatt 30 apostoliske reiser innenfor Italia.

Hans første encyklika, «Deus Caritas Est», ble lansert den 25. desember 2005. Den andre, «Spe Salvi» den 2. november 2007. Den tredje, «Caritas in Veritate», kom ut 29. juni 2009. Alle er oversatt til norsk og utgitt på St. Olav forlag. St. Olav forlag har også utgitt flere bind av hans onsdagskatekeser om viktige personer i Det nye testamentet og kirkehistorien.

Pave Benedikt XVI fullførte sin trilogi «Jesus fra Nasaret» om Jesu liv og lære i november 2012. De to første bindene er utgitt på norsk på Avenir forlag. Det tredje bindet utkommer på norsk i mars.

Pave Benedikt XVI har skrevet fire postsynodale apostoliske formaninger. Dette er dokumenter som kommer etter bispesynoder, som enten har et bestemt tema (for eksempel Bibelen) eller som dreier seg om en bestemt region: «Sacramentum Caritatis» om eukaristien som kilden og høydepunktet i Kirkens liv og sendelse (februar 2007); «Verbum Domini», om Guds ord i kirkens liv og tjeneste (Ieptember 2010). «Africae Munus» om kirken i Afrika i tjeneste for forsoning, rettferdighet og fred (november 2011) og «Ecclesia in Medio Oriente» om Kirken i Midtøsten: kommunion og vitnesbyrd (september 2012).

Foto: Fra pavebesøket i Glasgow 2010. Foto: thepapalvisit.org.uk