Kallsmesse 7. mars i St. Olav domkirke

Torsdag 7. mars 2013 kl. 18.00 er det igjen kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo. Denne gangen er det St. Josephsøstrene som er ansvarlige for opplegget. Pater Rory Mulligan SM vil være hovedcelebrant og vi har valgt en votivmesse til den Hl. Joseph, siden det er mars måned og emnet vil være om St. Joseph, hvem er han?

Vi innbyr alle som har anledning til å komme å be sammen med oss om gode preste- og ordenskall. Vi vil også oppfordre spesielt å be i familiene om kall. Alle er vi kalt og har vår oppgave i Kirken og samfunnet. La oss bruke litt tid til å be og å lytte innover hva Gud kaller oss til.

Etter messen er det kirkekaffe og anledning til å høre på et innlegg om den hl. Joseph som sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ, skal holde. Velkommen!