Frans: Vær barmhjertige hyrder, ikke funksjonærer

Under gårsdagens kallssøndag ordinerte pave Frans ti menn, i alderen 26-44, til prestetjenesten i bispedømmet Roma.

Prestekandidater 22.04.13I forkant av liturgien overrasket Frans de ti kandidatene med å tilbringe tid i bønn med hver enkelt i sakristiet i Peterskirken, en tradisjon fra sin tid som erkebiskop av Buenos Aires.

I sin preken ba Frans de ti "alltid være barmhjertige hyrder" og ikke bare "funksjonærer".

– Utøv derfor Kristi prestedømmes sendelse med evig glede og ekte kjærlighet, fokuser ikke på deres egne anliggender, men på Jesu Kristi, sa paven.

Paven fortsatte med kallstematikken i forbindelse med Regina Caeli-bønnen sammen med rundt 70 000 fremmøtte på Petersplassen. Frans appellerte direkte til alle unge og oppfordret til å "lytte til Jesu stemme og modig spørre hva han ønsker av deg".

– Jeg vil spørre dere: Har du noen ganger hørt Herrens stemme, som gjennom et sterkt ønske, og en viss rastløshet, inviterer deg til å følge han nærmere? Jeg kan ikke høre dere ... der er dere! Har dere hatt et sterkt ønske om å være Jesu apostler? Ungdommen må leves ut med høye idealer. Synes dere det? Er dere enige? Spør Jesus hva han ønsker av deg og vær tapper! Vær tapper, spør han!

Paven trakk også frem bønnene som står bak og frembærer kall.

– Bak og før hvert enkelt kall til prestetjenesten eller ordenslivet, finnes alltid en persons sterke og intense bønn: en bestemor, bestefar, en mor, far eller et fellesskap. Derfor sa Jesus: "Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans" (Matt 9,38). Kallene fødes i bønn og fra bønn, og kun i bønn kan de holde stand og bære frukt.