Oslo katolske bispedømme inngår leieavtale om Bredtvet kirke

Biskopens underskrift


Signering av leieavtalen

Signering av leieavtalen
Foto: Gunnar Grøsland
Se flere bilder

Mandag 8. april 2013 ble det undertegnet en leieavtale mellom kirkelig fellesråd (Den norske kirke) og Oslo katolske bispedømme om bruk av Bredtvet kirke. Det var kirkeverge Robert Wright og biskop Bernt I. Eidsvig som undertegnet avtalen, som gjelder for en periode på 10 år. Se et bildegalleri fra signeringen.

Bredtvedt kirke vil fungere som sognekirke for St. Johannes menighet, som omfatter den nordøstlige delen av Oslo. Menigheten ble opprettet 15. mars 2013. Bredtvedt kirke er plassert på tomten hvor den berømte lekpredikanten Hans Nilsen Hauge (1777–1824) hadde sin gård. Hans er en fornorsket utgave av navnet Johannes, og en av grunnene til at biskop Eidsvig besluttet å oppkalle den nye Oslo-menigheten etter apostelen og evangelisten Johannes var nettopp for å minnes koblingen mellom Hauge og kirken som ligger på det som var hans eiendom.

Ved opprettelsen hadde den nye menigheten ca. 7500 medlemmer fra ca. 125 forskjellige land. Det er 123 år siden det sist ble opprettet et sogn i Oslo.

P. Phu Thanh Nguyen er sogneprest for den nye Oslo-menigheten, og p. Haavar Simon Nilsen OP er kapellan i 50% stilling. Andre prester vil også være tilknyttet menigheten ved at det skal feires messer på bl.a. polsk, engelsk, fransk, vietnamesisk, og sannsynligvis også flere språk.

Den første offisielle messen i Bredtvet kirke vil bli feiret på minnedagen for Den hellige Josef arbeideren, onsdag 1. mai kl. 18.00.

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai, vil biskop Eidsvig feire en pontifikal høymesse i Bredtvet kirke kl. 11.00. Under messen vil p. Nguyen formelt innsettes som sogneprest. Etter messen vil det være kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen.

En fullstendig oversikt over messetilbudet i den nye menigheten vil bli offentliggjort så snart det er klart. 

 

av Mats Tande publisert 08.04.2013, sist endret 11.04.2013 - 16:51