OKB: Utnevnelser og opprettelse av nytt sogn i Groruddalen

nullBiskop Bernt Eidsvig av Oslo oppretter den 15. mars 2013 et nytt sogn i bispedømmet. Det nye sognet vil omfatte omtrent hele det området som vanligvis kalles Groruddalen. Sognets nøyaktige grenser, som per dags dato er ute på høring, vil være fastlagt innen opprettelsen den 15. mars. Det er mulig å si sin mening om hvor grensene bør gå innen 1. mars. Sognet stilles under beskyttelse av St. Johannes apostel og evangelist. Menighetsopprettelsen skjer uavhengig av en eventuell bruk av Bredtvet kirke. 

Biskop Eidsvig har fra 15. mars 2013 utnevnt nåværende sogneadministrator i St. Frans menighet, Larvik, p. Nguyen Thanh Phu, til sogneprest for det nyopprettede sognet i Groruddalen. Samtidig løses han fra sin tjeneste i Larvik. Fra samme dato er p. Haavar Simon Nilsen OP utnevnt til kapellan i grorudmenigheten (50% stilling). 

P. Clement Inpa Amirthanathan, sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn, utnevnes fra 15. mars 2013 også til sogneadministrator i Larvik.