Fullsatt første messe i St. Johannes menighet

Sogneprest Nguyen Pham Phu ønsker velkommen Den første messen i Bredtvet kirke etter opprettelsen av St. Johannes apostel og evangelist menighet ble feiret onsdag 1. mai. Over 300 hadde valgt å delta i denne historiske begivenheten, og kirken viste seg fra sin vakreste side med solstrålenes vakre spill.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. celebrerte, med sogneprest Nguyen Thanh Phu, kapellan Haavar Simon Nilsen O.P. og tre andre prester fra bispedømmet som koncelebranter. Biskopen gratulerte i sin preken det nye sognets medlemmer med ny kirke, og oppfordret alle til å be for menigheten. «Ta vare på deres prester, så de kan ta vare på dere», sa biskop Eidsvig.

Den nye sognepresten innsettes i sitt embede av biskop Eidsvig, i en høytidelig seremoni i messen Kristi himmelfartsdag, 9. mai, kl 11.00.

Se et bildegalleri fra den første messen.

av Mats Tande publisert 01.05.2013, sist endret 01.05.2013 - 21:11