Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig har den 15. september utnevnt p. José Johan Dumandan til kapellan og sjelesørger for filippinere i St. Paul menighet i Bergen, i 50% stilling. Utnevnelsen gjelder fra 17. september.

Den 20. september har biskop Eidsvig utnevnt p. Valdemaras Lisovskis til viserektor for St. Eystein presteseminar. Utnevnelsen gjelder fra samme dato.