Åpen Dag med Legfransiskanerne: Frans av Assisi – en inspirasjon for vår tid

Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer til «ÅPEN DAG» i St. Hallvard Kirke lørdag 5. oktober 2013


FRANS AV ASSISI - EN INSPIRASJON I VÅR TID, 

EN INSPIRASJON FOR EN NYVALGT PAVE

11.00 Messe i kirken

Velkommen og enkel servering i menighetssalen

Informasjon om Den fransiskanske legordenen

«Frans av Assisi – en inspirasjon for vår tid, en inspirasjon for en nyvalgt pave». Fransiskanerpater Hallvard Hole OFM (foredrag og samtale)

14.00 Slutt

Gratis adgang.  Alle er hjertelig velkommen!