Se bilder fra Eystein Freuchens prestevielse

Under litanietI dag, 1. februar, presteviet biskop Bernt Eidsvig av Oslo diakon Eystein Freuchen. Ordinasjonen fant sted i St. Olav domkirke i Oslo. Ved avslutningen av messen kunngjorde biskopen at den nyviede presten ville få sin tjeneste som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk, sognet hvor han har gjort sin diakon­tjeneste, og hvor han også er bosatt.

Freuchen er født 9. januar 1945 i Kristiansand, og var prest i Den norske Kirke 1973–2007. Han er gift og har to voksne barn. Han ble offisielt prestekandidat for Oslo katolske bispedømme etter å ha fått spesial­til­latelse fra Vatikanet, slik det ofte gis for tidligere lutherske prester. Bispe­dømmet har per idag én gift prest som har fått dispensasjon etter denne ordningen, p. Oddvar Moi. Samme dispens er gitt også til diakon Øystein Lund, som prestevies 1. mai i år.

Se et lite knippe bilder fra dagens prestevielse her og en video med mange bilder på YouTube. På sistnevnte kan man som en ekstrabonus høre Allehelgenslitaniet slik det lød i kirken i dag.

Alle foto: Mats Tande